Usluge možete platiti gotovinski, preko računa ili kreditnom karticom (Visa i MasterCard bezkontaktne kartice).